تجهیزات آتش نشانی

۴.۵/۵ - (۱۷ امتیاز)

تجهیزات آتش نشانی

تجهیزات آتش نشانی ابزار و وسایلی هستند که آتش نشانان برای خاموش کردن آتش و نجات جان افراد از آن ها استفاده می کنند. تجهیزات آتشنشانی در شرایط اضطراری، به آتش نشانان در حین انجام عملیات کمک می کنند و خود آن ها را نیز از آسیب دیدن در حین کار محافظت کند.

بیشتر ...