Home » تجهیزات آتش نشانی » کپسول آتش نشانی

نمایش دادن همه 10 نتیجه

کپسول آتش نشانی CO2 کیهان 4 کیلویی

گاز CO2 غیرقابل اشتعال، بدون بو، خنثی، نارسانا و غیر سمی بوده و وزن آن یک ونیم برابر هوا می‌باشد. کپسول های آتش نشانی دی اکسید کربن (CO2) کیهان نیز استوانه های فلزی محکمی هستند که با گاز دی اکسید کربن پر شده اند و قابلیت حمل دستی را دارند.

کپسول آتش نشانی CO2 کیهان 3 کیلویی

گاز CO2 غیرقابل اشتعال، بدون بو، خنثی، نارسانا و غیر سمی بوده و وزن آن یک ونیم برابر هوا می‌باشد. کپسول های آتش نشانی دی اکسید کربن (CO2) کیهان نیز استوانه های فلزی محکمی هستند که با گاز دی اکسید کربن پر شده اند و قابلیت حمل دستی را دارند.

کپسول آتش نشانی CO2 دژ 30 کیلویی

گاز CO2 غیرقابل اشتعال، بدون بو، خنثی، نارسانا و غیر سمی بوده و وزن آن یک ونیم برابر هوا می باشد. کپسول های آتش نشانی دی اکسید کربن (CO2) دژ نیز استوانه های فلزی محکمی هستند که با گاز دی اکسید کربن پر شده اند و قابلیت حمل دستی را دارند.

کپسول آتش نشانی CO2 دژ 12 کیلویی

گاز CO2 غیرقابل اشتعال، بدون بو، خنثی، نارسانا و غیر سمی بوده و وزن آن یک ونیم برابر هوا می باشد. کپسول های آتش نشانی دی اکسید کربن (CO2) دژ نیز استوانه های فلزی محکمی هستند که با گاز دی اکسید کربن پر شده اند و قابلیت حمل دستی را دارند.

کپسول آتش نشانی CO2 کیهان 6 کیلویی

گاز CO2 غیرقابل اشتعال، بدون بو، خنثی، نارسانا و غیر سمی بوده و وزن آن یک ونیم برابر هوا می‌باشد. کپسول های آتش نشانی دی اکسید کربن (CO2) کیهان نیز استوانه های فلزی محکمی هستند که با گاز دی اکسید کربن پر شده اند و قابلیت حمل دستی را دارند.

کپسول آتش نشانی CO2 دژ 6 کیلویی

گاز CO2 غیرقابل اشتعال، بدون بو، خنثی، نارسانا و غیر سمی بوده و وزن آن یک ونیم برابر هوا می باشد. کپسول های آتش نشانی دی اکسید کربن (CO2) دژ نیز استوانه های فلزی محکمی هستند که با گاز دی اکسید کربن پر شده اند و قابلیت حمل دستی را دارند.

کپسول آتش نشانی CO2 دژ 4 کیلویی

گاز CO2 غیرقابل اشتعال، بدون بو، خنثی، نارسانا و غیر سمی بوده و وزن آن یک ونیم برابر هوا می‌باشد. کپسول های آتش نشانی دی اکسید کربن (CO2) دژ نیز استوانه های فلزی محکمی هستند که با گاز دی اکسید کربن پر شده اند و قابلیت حمل دستی را دارند.

کپسول آتش نشانی CO2 دژ 3 کیلویی

گاز CO2 غیرقابل اشتعال، بدون بو، خنثی، نارسانا و غیر سمی بوده و وزن آن یک ونیم برابر هوا می‌باشد. کپسول های آتش نشانی دی اکسید کربن (CO2) دژ نیز استوانه های فلزی محکمی هستند که با گاز دی اکسید کربن پر شده اند و قابلیت حمل دستی را دارند.

کپسول آتش نشانی CO2

از گذشته های دور تا به حال گاز دی اکسید کربن به عنوان یک گاز ضد آتش مورد استفاده قرار می‌گرفته‌است. کپسول های آتش نشانی CO2 استوانه‌های فلزی محکمی هستند که با دی اکسید کربن پر شده‌اند و قابلیت حمل دستی را دارند.

اسپری ضد حریق Fire Stop

کار با اسپری های ضد حریق Fire Stop آسان تر و سریع تر از کپسول های آتش نشانی است. این اسپری همانند اسپری های رنگ می باشد و استفاده از آن هم تقریبا به همان آسانی است.

کپسول آتش نشانی جزء دسته تجهیزات آتش نشانی بوده و نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش است. به این کپسول ها، خاموش کننده یا کپسول اطفاء حریق نیز گفته می شود.

کپسول های آتشنشانی محفظه های استوانه‌ ای شکل محکمی هستند که از جنس فولاد ساخته می شوند. این کپسول ها با آب یا یک نوع ماده خاموش کننده پر شده‌ اند و هنگامی که اهرم بالای آن را بفشارید، ماده با فشار زیادی از کپسول خارج می‌ شود.

معمولا این خاموش کننده ها با آب، گاز کربن دی اکسید، پودر بی کربنات سدیم و یا فوم خاموش کننده پر شده اند. برای استفاده از کپسول اطفاء حریق ابتدا باید ضامن آن را بکشید و سپس اهرم را فشار دهید. بهتر است برای یادگیری طرز صحیح کار با کپسول و افزایش سرعت عملتان در هنگام آتش سوزی حتما آموزش های مربوطه را ببینید.

کپسول آتش نشانی جزء خاموش کننده های قابل حمل می باشد و دارای انواع مختلفی چون: کپسول آتش نشانی CO2، کپسول آب و گاز، کپسول پودر و گاز، کپسول بایوفوم، کپسول مناسب خودرو می باشند.