تجهیزات حفاظت فردی
تجهیزات حفاظت فردی (Personal protective equipment) جزء دسته لوازم ایمنی هستند و کارکنان برای محافظت از بخش های مختلف بدن خود در محیط کار از آن ها استفاده می کنند. لوازم ایمنی و حفاظت فردی باید به گونه ای طراحی شوند که ضمن حفاظت از جان کاربر، برای آن ها محدودیت حرکتی و … ایجاد نکنند.
استفاده از این تجهیزات برای تمامی کارکنان اجباری بوده و مسئول ایمنی شرکت باید نظارت کاملی بر استفاده از این تجهیزات داشته باشد.
این تجهیزات به دسته های: کلاه ایمنی، عینک ایمنی، گوشی ایمنی تو گوشی، گوشی ایمنی رو گوشی، ماسک ایمنی، لباس کار، دستکش ایمنی و کفش ایمنی تقسیم می شوند.
با کلیک روی دسته بندی های بالا (کلمات قرمز رنگ) می توانید محصولات آن دسته را مشاهده نمایید.

Filter