تجهیزات ترافیکی

تجهیزات ترافیکی وسایلی هستند که جهت محافظت از عابرین پیاده، ایمن سازی جاده ها، مدیریت ترافیک و کاهش تصادفات از آن ها استفاده می شود. امروزه به دلیل افزایش جمعیت و افزایش تعداد خودرو ها در کلان شهر هایی مانند تهران، استفاده از این تجهیزات اهمیت بالایی پیدا کرده است.  این تجهیزات بیشتر  در محیط های باز استفاده می شوند و به همین علت آن ها را به گونه ای می سازند که در تمام شرایط جوی سال قابل استفاده باشند. همچنین باید در برابر ضربه، تغییرات دما، اشعه UV، رطوبت و … مقاوم باشند.

بیشتر ...

Filter