Home » سیستم تنفسی دراگر مدل pss 7000

نمایش یک نتیجه

سیستم تنفسی Drager مدل pss 7000

تنفس در محیط های بسته و آتش سوزی ها، زیر زمین، و یا ارتفاع زیاد که اکسیژن کمی در آن ها وجود دارد، به سختی انجام می شود. جهت کار کردن در محیط هایی با اکسیژن کم باید از دستگاه تنفسی هوای فشرده استفاده کنید.