Home » ماسک شیمیایی نیم صورت Drager مدل X – Plore 3300

نمایش یک نتیجه

ماسک نیم صورت دراگر X – Plore 3300

ماسک شیمیایی نیم صورت دراگر مدل X – Plore 3300 از جمله تجهیزات حفاظت فردی می باشد. این ماسک در دسته ماسک های شیمیایی دو فیلتر قرار می گیرد. ماسک های شیمیایی نیم صورت تنها برای تصفیه گازهایی که به چشم آسیب نمی زنند مورد استفاده قرار می گیرد.