کپسول آتش‌نشانی نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش است. این دستگاه جزء خاموش کننده های آتش قابل حمل بوده و انواع مختلفی دارد. کپسول های آتش نشانی دی اکسید کربن (CO2) شرکت کیهان نیز استوانه های فلزی محکمی هستند که با گاز دی اکسید کربن پر شده اند.
جهت مشاهده سایر تجهیزات آتش نشانی کلیک نمایید.
جهت مشاهده سایر کپسول های آتش نشانی کلیک نمایید.
جهت مشاهده سایر کپسول های آتش نشانی CO2 کلیک نمایید.

Filter