کفش ایمنی چیست؟

کفش ایمنی (چکمه ایمنی) یکی از تجهیزات محافظت شخصی (PPE) به منظور محافظت پا در محل کار است. چکمه ایمنی از آسیب دیدگی پا در برابر لغزندگی سطح، سقوط یا غلتاندن اجسام، لبه های تیز، سوراخ کردن، ماشین آلات دوار، اجسام داغ، حلقه های طناب تحت تنش، تکه تکه شدن،...