نکات ایمنی کار با برق

امروزه وجود برق، در زندگی روزمره ما امری بسیار حیاتی میباشد. تمامی تجهیزات الکتریکی، در صورت استفاده نادرست می توانند خطرآفرین باشند. برق گرفتگی، سوختگی، آتش سوزی و انفجار از جمله حوادثی است که، عدم رعایت ایمنی برق می تواند به دنبال داشته باشد. در این مطلب به بررسی دستورالعمل های...