طرح ترافیک چیست؟

امروزه با گسترش حمل و نقل و افزایش راه سازی، انواع مختلفی از روش های مدیریت و کنترل ترافیک شهری ایجاد شده است. میان روش های متداول، اعمال طرح ترافیک برای خودروها و وسایل نقلیه، از مهم ترین آن هاست. بر طبق مصوبۀ طرح ترافیک، در ساعت های مشخصی از شبانه...

علائم ایمنی و تجهیزات ترافیکی

آشنایی با علائم ایمنی و تجهیزات ترافیکی امروزه بهینه سازی و رعایت استاندارد، در کاهش حوادث جاده های درون شهری و برون شهری نقش به سزایی دارد. یکی از عوامل مهم در افزایش سطح کیفی راه ها، استفاده از علائم ایمنی و تجهیزات ترافیکی میباشد. تجهیزات ترافیکی، نقش بسیار مهمی در...