شرایط استخدام آتشنشانی

آتش نشانی بدون شک، جزء یکی از دشوارترین و پرخطر ترین شغل ها در دنیاست. این شغل در کنار خطرات بسیاری که دارد از جذابیت های خاصی نیز برخوردار است، افراد زیادی خواهان استخدام در این سازمان می باشند. اما به دلیل حساسیت های بالای این شغل، فرآیند استخدام و در...