شیلنگ آتش نشانی را بیشتر بشناسیم!

آتش سوزی تهدیدی همیشگی برای صاحبان مشاغل یا املاک است. همواره باید اصول احتیاط را رعایت کرد، حتی اگر تابحال دچار آتش سوزی نشده باشیم. کپسول آتش نشانی یا پتوی آتش نشانی ساده ترین وسایل ایمنی در برابر آتش هستند، اما در بسیاری از ساختمان ها و کارخانه ها امکاناتی...