طرح ترافیک چیست؟

امروزه با گسترش حمل و نقل و افزایش راه سازی، انواع مختلفی از روش های مدیریت و کنترل ترافیک شهری ایجاد شده است. میان روش های متداول، اعمال طرح ترافیک برای خودروها و وسایل نقلیه، از مهم ترین آن هاست. بر طبق مصوبۀ طرح ترافیک، در ساعت های مشخصی از شبانه...