پیشگیری از آتش‌سوزی در منزل

هرساله آتش سوزی به افراد خسارت های جانی و مالی بسیاری وارد می کند. اما نتایج بررسی ها حاکی از این است که بیشتر آتش سوزی ها قابل پیشگیری هستند. آتش سوزی در منزل به دلیل اینکه در فضای بسته صورت می گیرد، از سایر آتش سوزی ها کشنده تر...