تجهیزات ایمنی پیشگیری از حریق

تجهیزات ایمنی پیشگیری از حریق و آتش سوزی، مهم ترین تجهیزات آتش نشانی می باشند. این تجهیزات به کاهش بروز حادثه کمک میکند تا هزینه های مالی و جانی در حوادث رخ ندهد. مقاومت در برابر آتش سوزی به این معناست که تجهیزات تا دمای مشخصی در مقابل آتش مقاومت...