آشنایی با کلاه آتش نشانی

آتش نشانی جزو دشوار ترین مشاغل دنیا به حساب می آید چرا که عملیات های امداد رسانی و نجات افراد در شرایط نامناسب، برای جان انسان بسیار تهدیدآمیز است. آتش نشانان در هنگام آتش سوزی و عملیات های نجات خطرات زیادی را به جان می خرند. بنابراین برای کاهش این...