کمربند ایمنی کار در ارتفاع چیست؟

بر طبق جمله معروف سازمان جهانی محافظت و ایمنی کار (OSHA)، فرد هنگامی می‌ تواند در ارتفاعات بلند مشغول به کار گردد که از خطرات احتمالی کار مطلع باشد و با در اختیار داشتن تجهیزات ایمنی و ابزارآلات لازم در جهت محافظت شخصی از خود اقدام نماید. با شنیدن واژه ارتفاع،...