آشنایی با کمربند ایمنی

حتما تا کنون با کمربند ایمنی خودرو آشنا شده اید. ابزاری بسیار مهم، که سلامت سرنشینان وسایل نقلیه را در برابر حرکات خطرناکی که در اثر برخورد و یا ترمز ناگهانی رخ میدهد، حفظ می کند. این وسیله به گونه ای طراحی شده که از آسیب بسیار جدی و یا...