ایمنی در کار با کپسول آتش نشانی

در گذشته به اهمیت کپسول آتش نشانی پرداختیم و با انواع کپسول آتش نشانی آشنا شدیم؛ حال نیاز است تا ایمنی در کار با کپسول آتش نشانی را نیز فرا بگیرید تا در مواجهه با موارد اضطراری در خانه آمادگی لازم را داشته باشید. پیشنهاد میکنیم برای درک بهتر این...

تاریخ مصرف کپسول آتش نشانی

کپسول آتش نشانی، مهم ترین وسیله ای است که برای مقابله با آتش استفاده می شود و نقش به سزایی در کاهش خسارات جانی و مالی دارند. البته باید توجه داشته باشید که تهیه انواع کپسول های آتش نشانی به معنای انتهای کار نیست؛ بلکه توجه به تاریخ مصرف کپسول...