كاربرد GIS در آتش نشانی

GIS در ایستگاه های آتش نشانی چیست؟ ایستگاه آتش نشانی جزء مراکز مهم در مدیریت بحران و وقوع حوادث ناگوار در شهرها می باشند. همچنین خدمات رسانی به موقع و مطمئن توسط این ایستگاه ها بیش از هر چیز مستلزم مسیریابی سریع و مکان یابی مناسب آن ها می باشد....