توصیه های ایمنی برای جلوگیری از آتش سوزی

بیشترین آمار مربوط به ایجاد خسارت های جانی و مالی در جهان مربوط به آتش سوزی ها می باشد. جالب است بدانید که با رعایت نکات و توصیه های ایمنی می توانیم نقش مهمی را در پایین آوردن این آمار داشته باشیم یا حداقل خسارات جانی و مالی ناشی از...

پیشگیری از آتش‌سوزی در منزل

هرساله آتش سوزی به افراد خسارت های جانی و مالی بسیاری وارد می کند. اما نتایج بررسی ها حاکی از این است که بیشتر آتش سوزی ها قابل پیشگیری هستند. آتش سوزی در منزل به دلیل اینکه در فضای بسته صورت می گیرد، از سایر آتش سوزی ها کشنده تر...