ماسک سه لایه

یک ماسک سه لایه از دو لایه پارچه بدون بافت اسپان باند و یک لایه میانی به نام مِلت بلون تشکیل شده است، ملت بلون در حقیقت فیلتر ماسک می باشد. این ماسک برای محافظت از فرد در برابر ذارت معلق عفونی در فضا مورد استفاده قرار می گیرد و...